Stowarzyszenie Sportowe Kinsen

Adres Dojo:

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Boruty-Spiechowicza 1

37-700 Przemyśl

tel. 601 579 744 (Rafał Żeglecki)